Privacy & Cookie verklaring Pluriplus B.V.

Deze privacyverklaring is het laatst aangepast op 24 Juni 2021. 

Inleiding
Wij respecteren de privacy van de bezoekers van de website van Pluriplus B.V. Om onze klanten (Apothekers) zo goed mogelijk te ondersteunen verwerken wij hun persoonsgegevens op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de privacywetgeving hieraan stelt. Wij zorgen ervoor dat aangeleverde persoonsgegevens zeer vertrouwelijk worden verwerkt.

Pluriplus voldoet aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Gezien de verwerking van bijzondere (medische) persoonsgegevens is er veel aandacht besteed aan beveiligingsmaatregelen.

Alleen de betreffende apotheek heeft toegang tot patiëntgegevens in het Nexus informatie Systeem (NIS). De apotheek blijft eigenaar van de gegevens.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken gegevens van:

 • Patiënten van onze klanten (Apothekers) 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
De persoonsregistratie wordt slechts aangelegd indien en voor zover dit noodzakelijk is voor een goede vervulling van de dienstverlening door Pluriplus. De verwerking van persoonsgegevens is afhankelijk van de verwerking doelstelling die onze klant met ons is overeengekomen. Deze kan bestaan uit:

 • Farmaceutische Patiëntenzorg: Pluriplus ondersteunt apotheken bij de uitvoering van optimale Farmaceutische Patiëntenzorg. Voor dit doel analyseert Pluriplus de persoonsgegevens voor onze klanten. 
 • Onderhandelingen met zorgverzekeraars (gegevens worden geaggregeerd en anoniem verwerkt); 
 • Wetenschappelijk onderzoek en statistiek: De, in dat geval geanonimiseerde, persoonsgegevens kunnen in het kader van wetenschappelijk onderzoek en statistiek op het gebied van de volksgezondheid aan derden worden verstrekt. 

Wij zullen persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij onze klant (de gegevensverantwoordelijke, de apotheker) vooraf toestemming voor heeft gegeven aan of indien wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Welke gegevens verwerken wij?
Voor de genoemde doelstellingen worden ten hoogste de volgende persoonsgegevens geregistreerd en bewaard voor zover dat noodzakelijk is:

 • Contactgegevens (NAW); 
 • Geboortedatum;
 • Verzekeringsgegevens;
 • Burger Service Nummer (BSN); 
 • Verstrekkingsgegevens (zoals medicatiegegevens, dosering en verstrekkingsdata); 

Bewaartermijnen
Wij verwerken persoonsgegevens met een doel. En we bewaren deze gegevens zo lang onze klant deze nodig heeft voor zijn doel. We houden ons hierbij aan de wet (zie: Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?). Als onze klant de persoonsgegevens niet meer nodig heeft, dan verwijderen wij de persoonsgegevens als overeengekomen in de verwerkingsovereenkomst met onze klant.

Gebruik van gegevensverwerkers
Gegevensverwerkers zijn derden die (alleen indien overeengekomen met de klanten) onderdelen van onze diensten uitvoeren, zoals het versturen van medicatie instructie informatie. We hebben verwerkersovereenkomsten gesloten met gegevensverwerkers. Dit betekent dat ze niets met persoonsgegevens mogen doen, tenzij we hen hebben opgedragen (namens onze klant) dit te doen. Hiertoe gebruikt Pluriplus een aantal door ons geselecteerde sub-verwerkers voor de uitvoering van hun taken. Zij zullen persoonsgegevens niet verstrekken aan andere organisaties. Zij dragen zorg voor de opslag en beveiliging van de persoonsgegevens en bewaren deze voor de periode die wij hen opdragen.

Verstrekking van gegevens aan derden
Wij verstrekken persoonsgegevens niet aan andere derde partijen dan de door ons geselecteerd sub-verwerkers zonder voorafgaande toestemming, tenzij wij op basis van de wet hiertoe verplicht zijn.

Beveiliging
Persoonsgegevens worden door ons beveiligd tegen diefstal, verlies of ander onrechtmatig gebruik. Wij hebben passende beveiligingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat persoonsgegevens verloren raken, gestolen worden of door ongeautoriseerde personen worden bekeken. Deze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig gecontroleerd. Daarnaast maken wij gebruik van zogenaamde SSL-certificaten ten behoeve van de veilige overdracht van persoonsgegevens en communicatie (herkenbaar aan het slotje in de adresbalk).

Cookies
Pluriplus maakt geen gebruik van Cookies of andere manieren om het bezoek van de website te meten.

Websites van derden
Deze Privacy- cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Rechten van betrokkenen
Vanuit de AVG is Pluriplus verwerker. Dit houdt in dat wij slechts handelen in opdracht van onze klant (de apotheker). Wij behandelen geen directe verzoeken van personen. Hiertoe verwijzen wij u naar u naar de Apotheker als gegevensverantwoordelijke.

Aanpassingen privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Wij bevelen je aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Je kunt aan de publicatiedatum zien wanneer deze voor het laatst is gewijzigd.

Klachten
Wij helpen je graag indien je een klacht hebt over onze dienstverlening. Je kunt hiervoor met ons contact opnemen via de onderstaande vermelde manier.

Aanpassingen t.o.v. 28 mei 2018

 • Adres gewijzigd naar de hoofdvestiging 


Hoe neemt je met ons contact op?
Voor verzoeken en of klachten kun je ons benaderen, door:

 • Een e-mail te sturen naar avg@pluripharm.nl of 
 • Een brief te sturen naar Pluripharm o.v.v. AVG, Phoenixstraat 21, 1812 PP Alkmaar
Top