Zorgondersteuning

Pluriplus Zorgsignaal is de gebruiksvriendelijke webapplicatie die u ondersteunt bij het verlenen van goede zorg en het realiseren van afspraken die met verzekeraars of andere partijen zijn overeengekomen.


Pluriplus Zorgsignaal

Met de webapplicatie Zorgsignaal bent u en uw apotheekteam in staat dagelijks zorginterventies op te sporen, af te handelen en vast te leggen.

Zorgsignaal screent dagelijks uw apotheekpopulatie op een groot aantal geneesmiddel gerelateerde problemen en verbeterpunten. Deze signalen op het gebied van therapietrouw, persistentie, onjuistheden in de medicatie zijn gebaseerd op de laatste beroepsrichtlijnen en wetenschappelijke inzichten.


De volgorde van afhandeling kan u zelf instellen afhankelijk van bijvoorbeeld specifieke afspraken met de zorgverzekeraar. Dankzij de intuïtieve afhandelingsschermen kan u opgespoorde interventies systematisch op patiëntniveau worden afhandelen en vastleggen. Zo worden de interventies en zorghandelingen ook meetbaar en aantoonbaar voor zorgverzekeraars, artsen en leveranciers.

Zorgstraat

Pluriplus heeft in Zorgsignaal een module beschikbaar voor communicatie van apotheken met hun patiënten. Dit is de Zorgstraat en maakt integraal onderdeel uit van Pluriplus Zorgsignaal.


De Zorgstraat astma/COPD ondersteunt u bij het begeleiden van patiënten met astma/COPD. Startende gebruikers van inhalatiemedicatie ontvangen automatisch verstuurde instructiefilmpjes. In het vervolg van de therapie kunnen de patiënten gemonitord worden door middel van de medicatiechecks. Bij problemen met betrekking tot therapietrouw kan u via Zorgsignaal een vragenlijst naar de patiënt sturen en de patiënt vervolgens uitnodigen voor een astma/COPD-consult. Dit consult kan u met een gespreksprotocol vastleggen in Zorgsignaal.

Ook is via de Zorgstraat automatische verzending van Kijksluiterfilmpjes en andere instructievideo’s mogelijk.

Rapportages

Pluriplus ontwikkelt in opdracht van Pact verschillende rapportages voor de apotheken. Deze rapporten geven inzicht in de compliance aan de afspraken met de zorgverzekeraars en zorgen ervoor dat u gedurende het jaar waar nodig (tijdig) kunnen bijsturen.


Als deelnemende apotheek ontvangt u maandelijks een rapport per mail met een rapport waarin de resultaten van de belangrijkste afspraken overzichtelijk worden gepresenteerd. Daarnaast biedt Pluriplus u een online dashboard dat op ieder gewenst moment de actuele (dagelijkse) preferentie-adherentie toont. Pluriplus rapporteert op groepsniveau aan zorgverzekeraars.

Top